Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Vestre Skole

Pædagogiske principper

 

 

 

Elevernes kompetencer udvikles gennem faglig fordybelse, træning i sociale kompetencer herunder evnen til at indgå i forskellige samarbejdsrelationer samt at blive god til at håndtere de udfordringer der opstår når man skal være sammen med andre.

Der lægges vægt på at den enkelte får udviklet sine kompetencer men med baggrund i respekten for fællesskabet.

 

 

Der lægges vægt på et aktiv kreativt og musisk miljø.

Der lægges vægt på en gensidig respekt for hinanden.
Det betyder at der forventes en ordentlig omgangstone mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og voksne.

 

Vestre Skoles Læringsgrundlag.
Vestre Skole har på baggrund af Danmarks Evalueringsinstituts anbefaling udarbejdet et læringsgrundlag for skolen.

Læringsgrundlaget tager udgangspunkt i Følgende definition af læring:

”Læring er en aktiv proces, hvor den enkelte elev konstruerer og rekonstruerer viden, færdigheder, forståelse, og holdninger og arbejdsmåder i en dynamisk samspilsproces med omgivelserne”         (Knud Illeris) 
 
 
 
  Vision for Vestre Skole

Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling.

 

 

Det er en vision, at Vestre Skole er i stand til at udvikle læreprocesser og kompetencer som en del af det kommunale uddannelsestilbud for skolens brugere   - elever, forældre og personale. 

 

 

 

 

 

Børnene skal gennem skolegangen på Vestre Skole blive i stand til at vælge sig et videre uddannelsesforløb.

 

 

Gennem aktiviteter i undervisning og i fritid skal de udvikle livsduelighed som deltagere i et familie-, arbejds- og fritidsliv.

Derved skal de blive i stand at kunne klare sig som samfundsborgere.

 

 

Det er en vision, at bygningerne på Vestre Skole er indrettet med læringsmiljøer for børnene sammen med tidssvarende personale- og administrationsfaciliteter. Udearealerne skal være indrettet til leg og ophold.

 

 

Vestre Skole skal således, gennem modernisering, renovering og nybyggeri, blive i stand til at leve op til folkeskolens intentioner som folkeskole med elever fra 0. til 9. klasse samt et fritidstilbud for de 6 - 10. årige.

 

 

Der arbejdes for, at flest mulige vælger Vestre Skole som distriktsskole.